Fuck The System

Tác giả: System Of A Down
I'm, but a little bit bit bit, show!
but a little bit bit bit, shame!
but a little bit, bit, bit
Bit! bit! bit!
[2x]

I'm just the man in the back!
Just the man in the back!
Just the back!

I'm just demeaning the pack!
Just demeaning the pack!
Just demeaning the pack!

War!
Fuck the system!
War!
Fuck the system!
Fuck the system!!
War!
Fuck the system!
War!
I need to fuck the Sys
I need to fuck the Sys
I need to fuck the Sys.

I'm, but a little bit bit bit, show!
but a little bit bit bit, shame!
but a little bit, bit, bit
Bit! bit! bit!
[2x]

I'm just demeaning the pack!
Just demeaning the pack!
Just demeaning the pack!

I'm just the man in the back!
Just the man in the back!
Just the back!

Whore!
Fuck the system!
Whore!
Fuck the system!
Fuck the system!!
Whore!
Fuck the system!
Whore!

I need to fuck the Sys
I need to fuck the Sys
I need to fuck the Sys.

You need to fuck the sys
You need to fuck the sys
You need to fuck the sys
We all need to fuck the sys.

I'm, but a little bit bit bit, show!
but a little bit bit bit, shame!
but a little bit, bit, bit
Bit! bit! bit!

I need to fuck the system!!
I need to fuck the sys!
I need to fuck the system!!
We all need to fuck the system!!!
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 34 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4