Everything Sucks

Tác giả: Chưa Biết
Everything sucks
Just kidding
Everything is great!

No, really
I haven't thought about my ex today
(Oh wait, ***, I just did it!)

But I went outside
For the first time
In a few days
And it felt nice
And I might try doing exercise

(Haha, not really)

I wanna forget my bad days, all my bad days
And be okay, and be okay
Spend my spare change down at the arcade
And then I'll say, I'll say

Everything sucks
Just kidding
Everything is better than it used to be
I didn't write a song about my ex today
(Oh, wait, hm)

But I called my friends and I told them
We should hang out if it makes sensе
'Cause I miss them and I hate bеing alone
(Oh, really?)

I wanna forget my bad days, all my bad days
And be okay, and be okay
Spend my spare change down at the arcade
And then I'll say, I'll say

I wanna forget my bad days, all my bad days
And be okay, and be okay
Spend my spare change down at the arcade
And then I'll say, I'll say

I wanna forget my bad days, all my bad days
And be okay, and be okay
Spend my spare change down at the arcade
And then I'll say, I'll say

Everything sucks
Just kidding
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 47 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4