Biển

Tác giả: Nhạc Mai Đằng, thơ Xuân Diệu

Ca sỹ thể hiện: Thái Hiền; Ngọc Yến; Tâm Thư

Anh không xứng là biển xanh. Nhưng muốn em là bờ cát. Bờ cát trắng bờ cát vàng. Bờ cát trắng phẳng lặng. Soi ánh nắng pha lê. Soi ánh nắng pha lê. Anh xin là sóng biếc. Hôn mãi cát vàng em. Hôn lên em mãi mãi. Thật.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mai Đằng