Yes

[Verse 1]
Face me (face me)
Take me (take me)
Save me
Don't try to change me
Face you (face you)
Take you (take you)
Save you
I won't try to change you
Yes, yes

[Chorus]
Here's my body that I'm giving to us
Here's my arms that'll hold us up
Here's my life dedicated to love
I tried to give you everything you deserve
And I can't promise that it's gonna be fine
Here I am if you're ready to try
Here's my tears when you tell me those words
Here's my life, for better or worse
For better or...
Yes, yes

[Verse 2]
Love me (love me)
Earn me (earn me)
Stay true, I'll never hurt you
Love you (love you)
Earn you (earn you)
Stay true, I'll do what I have to
Yes, yes

[Chorus]
Here's my body that I'm giving to us
Here's my arms that'll hold us up
Here's my life dedicated to love
I tried to give you everything you deserve
And I can't promise that it's gonna be fine
Here I am if you're ready to try
Here's my tears when you tell me those words
Here's my life, for better or worse
For better or...
Yes, yes

[Bridge]
And I can't promise that it's gonna be fine
Here I am if you're ready to try
Here's my tears when you tell me those words
Here's my life, for better or worse
For better or...
Yes, yes

[Chorus]
Here's my body that I'm giving to us
Here's my arms that'll hold us up
Here's my life dedicated to love
I tried to give you everything you deserve
And I can't promise that it's gonna be fine
Here I am if you're ready to try
Here's my tears when you tell me those words
Here's my life, for better or worse
For better or...
Yes, yes
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 193 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4