Chuyện Tình Ngậm Ngải Tìm Trầm

Tác giả: Hồ Đình Phương & Châu Kỳ;

Ca sỹ thể hiện: Giao Linh

Câu chuyện cũ đôi người tình của thời quốc kiến. Dòng lệ dâng xin trời chứng cho một lời nguyền. Trời cao chưa thấu, trời cao chưa thấu, trời cao chưa thấu. Tình đã ly tan, ôi tình đã ly tan. Mới nên tích sự người ngậm ngải.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Châu Kỳ;