Do Something Love

Tác giả: Nhạc Ngoại
Everybody's war cry everybody's pride
Anybody's soapbox anybody's lives
Everybody's problem everybody's gun.

Nobody's daughter nobody's son
Anybody's country anybody's blood
Anybody's body anybody's gun.

You do something hurt
You do something pain
Why don't you do something love for a change.

You do something cruel
You do something hate
Why don't you do something love for a change.

Why don't you do something love
Why don''t you do something love
Why don't you do something love for a change.

Why dont you do something love
Why don't you do something love
Why don't you do something love for a change.

Why dont you do something love
Why don't you do something love
Why don't you do something love for a change.

Why dont you do something love
Why don't you do something love
Why don't you do something love for a change.

Give me a sign that I'm not on my own.

Everybody hides everybody cries
Anybody wanna look me in the eyes
Somebody's conflict somebody's cause
Nobody asked for everybody's loss.

Somebody listening somebody care
Somebody do something somewhere
Anyone listening anyone care
Somebody do something somewhere.

Why dont you do something love
Why don't you do something love
Why don't you do something love for a change.

Why dont you do something love
Why don't you do something love
Why don't you do something love for a change.

Why dont you do something love
Why don't you do something love
Why don't you do something love for a change

Why dont you do something love
Why don't you do something love
Why don't you do something love for a change.

It's only love gotta give it away
Why don't you do something love for a change.

Why dont you do something love
Why don't you do something love
Why don't you do something love for a change.

Why dont you do something love
Why don't you do something love
Why don't you do something love for a change.

Why dont you do something love
Why don't you do something love
Why don't you do something love for a change.

Why dont you do something love
Why don't you do something love
Why don't you do something love for a change.

Give me a sign that i'm not on my own.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 160 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4