Fly Away

Tác giả: Nhạc Ngoại
The rain is falling down
My life has just begun
'Cause you shine a light
To make me come alive And when the moon
Holds a candle in the sky
I wanna be with you
Together through the night Why don't we fly away
Hand in hand against the sky
Why don't we fly away, you and I Fly away to a place
Where our dreams will never die
Why don't we fly away, alone Let's fly away, far far away
Let's fly away I wouldn't wanna go to heaven
Without you by my side
You're my angel
You're my guiding line Now that we've come this far
To reach this paradise
Supernatural is love, is right Why don't we fly away
Hand in hand against the sky
Why don't we fly away, you and I Far away to a place
Where the time is on our side
Why don't we fly away
Long gone, long gone Let's fly away, let's fly away alone
Let's fly away alone Why don't we fly away
Hand in hand against the sky
Why don't we fly away, you and I Far away to a place
Where our dreams will never die
Why don't we fly away Let's fly away alone, let's fly away alone
Let's fly away alone, let's fly away alone
Let's fly away, let's fly away
Let's fly away, let's fly away Let's fly away, let's fly away
Let's fly away, let's fly away
Let's fly away, let's fly away
Let's fly away
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 157 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4