Những album tạo bởi Duy Thạnh (7 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Chờ Đông (Dạ Khúc Cho Tinh Nhân 7) Đàm Vĩnh Hưng 14 10038
Xoá Tên Người Tình(Dạ Khúc Cho Tình Nhân 6) Đàm Vĩnh Hưng 14 8208
Xuân 2013 - Duy Thạnh 8 1211
Đan Trường - Cẩm Ly (Chọn lọc) 10 10330
Bộ Tứ Hoàn Hảo: Nhạc Trữ Tình Chọn Lọc Vol1 32 7088
Bước chân mùa xuân - Mr.Đàm 11 1964
Lê Sang 6 1921