Những album tạo bởi Duy Thạnh (7 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Chờ Đông (Dạ Khúc Cho Tinh Nhân 7) Đàm Vĩnh Hưng 14 9712
Xoá Tên Người Tình(Dạ Khúc Cho Tình Nhân 6) Đàm Vĩnh Hưng 14 8048
Xuân 2013 - Duy Thạnh 8 1173
Đan Trường - Cẩm Ly (Chọn lọc) 10 10226
Bộ Tứ Hoàn Hảo: Nhạc Trữ Tình Chọn Lọc Vol1 32 7012
Bước chân mùa xuân - Mr.Đàm 11 1913
Lê Sang 6 1837