Acting Like That

Tác giả: Chưa Biết
I’ve been down since day 1 yeah
I’m the only one that been right here
Why you acting like you don’t care?
I’ve been down since day 1
Don’t let the tables turn
Don’t let the bridges burn
Been down for you
Don’t get it confused, boy
You could lose your turn
Don’t let the tables turn
Don’t let the bridges burn
Cause everything could change
In a matter of days
Depending if you’ve learned
Why you acting like that?
You gon’ miss me when I’m gone
Why you acting like that?
(Why you acting like that?)
Why you acting like that?
You gon’ miss me when I’m gone
Why you acting like that?
When I leave I'm taking all

Baddest bitch in the world right here
You ain’t even gotta go nowhere
Boy you better watch the way you walk
Cause if you trip, you’re gonna fall, oh
Don’t let the tables turn
Don’t let the bridges burn
Been down for you
Don’t get it confused, boy
You could lose your turn
Don’t let the tables turn
Don’t let the bridges burn
Cause everything could change
In a matter of days
Depending if you’ve learned
Why you acting like that?
You gon’ miss me when I’m gone
Why you acting like that?
(Why you acting like that?)
Why you acting like that?
You gon’ miss me when I’m gone
Why you acting like that?
When I leave I'm taking all

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 153 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4