I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How To Dance With You

Tác giả: Nhạc Ngoaị
You are the girl that I've been dreaming of
Ever since I was a little girl
You are the girl that I've been dreaming of
Ever since I was a little girl One, I'm biting my tongue
Two, he's kissin' on you
Three, oh why can't you see?
One, two, three, four The word's on the streets and it's on the news
I'm not gonna teach him how to dance with you
He's got two left feet and he bites my moves
I'm not gonna teach him how to dance, dance, dance, dance The second I do I know we're gonna be through
I'm not gonna teach him how to dance with you
He don't suspect a thing, I wish he'd get a clue
I'm not gonna teach him how to dance, dance, dance, dance You are the girl that I've been dreaming of
Ever since I was a little girl
You are the girl that I've been dreaming of
Ever since, ever since One, I'm biting my tongue
Two, he's kissin' on your hand
Three, oh why can't you see?
One, two, three, four The word's on the streets and it's on the news
I'm not gonna teach him how to dance with you
He's got two left feet and he bites my moves
I'm not gonna teach him how to dance, dance, dance, dance The second I do I know we're gonna be through
I'm not gonna teach him how to dance with you
He don't suspect a thing, I wish he'd get a clue
I'm not gonna teach him how to dance, dance, dance, dance One, you're biting my tongue
Two, I'm kissin' on you
Three, is he better than me?
One, two, three, four The word's on the streets and it's on the news
I'm not gonna teach him how to dance with you
He's got two left feet and he bites my moves
I'm not gonna teach him how to dance, dance, dance, dance Doo doo doo, doo doo doo, doo doo doo
(I'm not gonna teach him how to dance, dance, dance, dance)
Doo doo doo, doo doo doo, doo doo doo
(I'm not gonna teach him how to dance, dance, dance, dance)
Doo doo doo, doo doo doo, doo doo doo
(I'm not gonna teach him how to dance, dance, dance, dance)
Doo doo doo, doo doo doo, doo doo doo
(I'm not gonna teach him how to dance, dance, dance, dance)
Dance, dance, dance, dance, dance
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 175 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4