Shut Up And Dance

Tác giả: Nhạc Ngoại
"Oh don't you dare look back.
Just keep your eyes on me."
I said, "You're holding back, "
She said, "Shut up and dance with me!"
This woman is my destiny
She said, "Ooh-ooh-hoo,
Shut up and dance with me."

We were victims of the night,
The chemical, physical, kryptonite
Helpless to the bass and the fading light
Oh, we were bound to get together,
Bound to get together.

She took my arm,
I don't know how it happened.
We took the floor and she said,

"Oh, don't you dare look back.
Just keep your eyes on me."
I said, "You're holding back, "
She said, "Shut up and dance with me!"
This woman is my destiny
She said, "Ooh-ooh-hoo,
Shut up and dance with me."

A backless dress and some beat up sneaks,
My discothèque, Juliet teenage dream.
I felt it in my chest as she looked at me.
I knew we were bound to be together,
Bound to be together

She took my arm,
I don't know how it happened.
We took the floor and she said,

"Oh, don't you dare look back.
Just keep your eyes on me."
I said, "You're holding back, "
She said, "Shut up and dance with me!"
This woman is my destiny
She said, "Ooh-ooh-hoo,
Shut up and dance with me."

Oh, come on girl!

Deep in her eyes,
I think I see the future.
I realize this is my last chance.

She took my arm,
I don't know how it happened.
We took the floor and she said,

"Oh, don't you dare look back.
Just keep your eyes on me."
I said, "You're holding back, "
She said, "Shut up and dance with me!"
This woman is my destiny
She said, "Ooh-ooh-hoo,
Shut up and dance!"

"Don't you dare look back.
Just keep your eyes on me."
I said, "You're holding back, "
She said, "Shut up and dance with me!"
This woman is my destiny
She said, "Ooh-ooh-hoo,
Shut up and dance with me."

Ooh-ooh-hoo, shut up and dance with me [x2]
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 102 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4