Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1672
mai tien dung 2 2369
Trinh lam 11 5270
Bang kieu 2 2705
Buc tương 1 2248
Hoai linh 1 2575
Quang le 5 5671
dan nguyen 29 352800