Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1918
mai tien dung 2 2546
Trinh lam 11 5639
Bang kieu 2 2918
Buc tương 1 2448
Hoai linh 1 2711
Quang le 5 6203
dan nguyen 29 361996