Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1658
mai tien dung 2 2360
Trinh lam 11 5243
Bang kieu 2 2696
Buc tương 1 2234
Hoai linh 1 2561
Quang le 5 5637
dan nguyen 29 351847