Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1863
mai tien dung 2 2495
Trinh lam 11 5548
Bang kieu 2 2850
Buc tương 1 2388
Hoai linh 1 2675
Quang le 5 6100
dan nguyen 29 360249