Hurts So Good

[Verse 1:]
You fight me off like a firefighter
So tell me why you still get burned
You say you're not, but you're still a liar
'Cause I'm the one that you run to first.

[Pre-Chorus 1:]
Every time, yeah, why do you try to deny it
When you show up every night and
Tell me that you want me, but it's complicated
So complicated.

[Chorus:]
When it hurts, but it hurts so good
Do you take it?
Do you break it off?
When it hurts, but it hurts so good
Can you say it?
Can you say it?
Your love is like... (hey, na-na-na, na-na)
Your love is like... (hey, na-na-na, na-na)
It hurts so good (hey, na-na-na, na-na)
Your love is like... (hey, na-na-na, na-na)
It hurts so good.

[Verse 2:]
Every time that I swear it's over
It makes you want me even more
You pull away and I come in closer
And all we ever stay is torn.

[Pre-Chorus 2:]
Baby, I don't know why I try to deny it
When you show up every night
I tell you that I want you, but it's complicated
So complicated.

[Chorus:]
When it hurts, but it hurts so good
Do you take it?
Do you break it off?
When it hurts, but it hurts so good
Can you say it?
Can you say it?
Your love is like... (hey, na-na-na, na-na)
Your love is like... (hey, na-na-na, na-na)
It hurts so good (hey, na-na-na, na-na)
Your love is like... (hey, na-na-na, na-na)
It hurts so good.

[Bridge:]
Wide awake through the daylight
Would you hold me like we're running a yellow light?
Reach for you with my hands tied
Are we dancing like we're burning in paradise?

[Chorus:]
When it hurts, but it hurts so good
Do you take it?
Do you break it off?
When it hurts, but it hurts so good
Can you say it?
Can you say it?
Your love is like... (hey, na-na-na, na-na)
Your love is like... (hey, na-na-na, na-na)
It hurts so good (hey, na-na-na, na-na)
(Yeah-yeah, yeah-yeah)
Your love is like... (hey, na-na-na, na-na)
It hurts so good.

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 221 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4