Good To Goodbye

Tác giả: Nhạc Ngoại
Can we just skip the lies
Can we just skip the fights
Can we just skip the part
Where we pretend we're fine
Can you stop playing dumb
So I can stop playing along
Can we stop acting like we're kids
When we're adults
You say we're over
Then come over
Make love to break up
To make up again
You say you're happy
But that scares me
'Cause it means that
We're close to the end
We go from good to goodbye
We go from good to goodbye
You say let's do this
I say something stupid
We go from good to goodbye
Maybe it's time to say
Goodbye
Goodbye
Bye bye
Say we're better off
But we just never stop
I tell myself
It's better if you're mine
And you know how bad
I hate to lose
I'm sure it would hurt
If I saw with someone else
I'd rather keep you to myself
You say we're over
Then come over
Make love to break up
To make up again
If it's only 'cause we're lonely
Guess that means that
We're close to the end
We go from good to goodbye
We go from good to goodbye
You say let's do this
I say something stupid
We go from good to goodbye
Maybe it's time to say
Goodbye
Goodbye
Bye bye
When you say let's do this
I say something stupid
It ends with goodbye
No we never change
Some things stays the same
It ends with goodbye
We go from good to goodbye
We go from good to goodbye
You say let's do this
I say something stupid
We go from good to goodbye
Maybe it's time to say
Goodbye
Goodbye
Good
Bye bye
Goodbye
Goodbye
Bye bye
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 43 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4