Anh Biết Không Anh

Tác giả: Luu Anh Loan

Ca sỹ thể hiện: LTRAN; Hồng Thảo; Lưu Ánh Loan; Hải Vy

Khi đã xa nhau em khóc thầm anh biết không? Khi trái tim kia đang quằn nặng trong đáy lòng. Anh có hay đâu anh nào biết anh nào thấu. Từng đêm em đớn đau, đời em sẽ ra sao? Nước mắt em rơi cho cõi lòng em nát tan. Em sẽ ra.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Luu Anh Loan