Love Goes

Tác giả: Sam Smith & Labrinth
I hope you understand
That I have to send you away
You may not understand
But I know that you will one day
You're broken, I know this
And if you knew it
You would love me a whole different way
But that's how love goes, goes
That's how love goes, goes, goes, goes
That's how love goes
I tried to change you
Tried to make you into someone else (someone else)
I guess the only one I'm fooling
Is my stupid self
You're broken, we know that
And if you knew it
You won't fight me when I say farewell
That's how love goes, goes
That's how love goes, goes, goes, goes
That's how love goes, goes, goes, goes
That's how love goes, goes, goes, goes
That's how love
Say one day I'll be back
Don't hold your breath
Just know I hold a place
For you always
'Cause that's how love goes, goes
That's how love goes, goes, goes, goes
That's how love goes, goes, goes, goes
That's how love goes, goes, goes, goes
That's how love (goes)
Yeah, yeah
Oh
That's how love goes, yeah (ooh, whoa)
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 204 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4