Bonfire

Tác giả: Knife Party
(Nasty let it down)
(Will never let it on)
Do not burn girl I'll be nasty let it down
Meh sweat drops, from the dark me love me sanity
Let me take tha matches down you'll will never let it on
Bo bo bo bo bon bonfire.

No do not burn girl I'll be nasty let it down
Meh sweat drops, from the dark me love me sanity
Let me take tha matches off you'll will never let it on
Bo bo bo bo bon bonfire.

Bo bo bo bo bo bo bon bonfire
Hey bo bo bo bo bon bonfire
Hey bo bo bo bo bon bonfire
Hey bo bo bo bo bon bonfire
Hey bo bo bo bo bon bonfire
Hey bo bo bo bo bon bonfire.

Do not burn girl I'll be nasty let it down
Meh sweat drops, from the dark me love me sanity
Let me take tha matches down you'll will never let it on
No do not burn girl I'll be nasty let it down
The sweat drops, from the dark me love me sanity
Let me take tha matches off you'll will never let it on
Hey bo bo bo bo bon bonfire.

Do not burn girl I'll be nasty let it down
Meh sweat drops, from the dark me love me sanity
Let me take tha matches off you'll will never let it on
No do not burn girl I'll be nasty let it down
Meh sweat drops, from the dark me love me sanity
Let me take tha matches off you'll will never let it on
Bo bo bo bo bo bo bon bonfire.

Hey bo bo bo bo bon bonfire
Hey bo bo bo bo bon bonfire
Hey bo bo bo bo bon bonfire
Hey bo bo bo bo bon bonfire
Hey bo bo bo bo bon bonfire.

Do not burn girl I'll be nasty let it down
Meh sweat drops, from the dark me love me sanity
Let me take tha matches off you'll will never let it on
No do not burn girl I'll be nasty let it down
Meh sweat drops, from the dark me love me sanity
Let me take tha matches off you'll will never let it on
Hey bo bo bo bo bon bonfire.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 143 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4