Baby I Love You Xuân Độ

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Lời Xuân Độ]

Lá lá , la la , là. Lá lá , la la , là. Hế ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, lá lá , la la , là. Lá lá , la la , là. Lá lá , la la , là. Lá lá , la la , là. Baby. Đẹp tựa ngàn sao sang trên trời. Rạng ngời tựa như nắng ban.

Chào Đón Xuân Về

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Lời Xuân Độ]

Chào đón xuân về. Nhạc ngoại. Lời : Xuân Độ. Mùa xuân sang chim hót ca. Ngàn bông hoa khoe sắc hương, người muôn phương thăm cố hương, đón xuân sang vui đoàn viên. Rap: Mùa xuân sang chim hót ca. Ngàn bông hoa khoe sắc.

Tình Thiên Chúa Bao La (Nhạc Phim Hoàng Tử Ai Cập, Phép Màu Sẽ Đến Khi Bạn Tin Tưởng Đức Chúa Trời)

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Lời Xuân Độ]

Tình thiên chúa bao la. Nhạc ngoại phim hoàng tử ai cập. Viết lời : Xuân Độ. Cầu khấn chúa toàn năng , để ngài dẫn lối ta đi theo ngài , hưởng vinh hoa , trường sinh sướng vui , không đau khổ hay bất công. Lời cầu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời Xuân Độ