Honey In The Summer

Tác giả: Nhạc Ngoại
I gotta tell ya'
Sometimes she gets movin' real slow
And if we have the afternoon
Well baby, there's no tellin' where we'll go

Yeah couples out there lovin', I see them on my phone
But I don't have a sweetheart to hold when I'm alone
So I just grab my keys and snag my favorite CD
Cruisin' and it's just me in the front seat (she's so sweet)

My honey in the summer
My honey in the summer (summer)
I'm out here burnin' rubber
My honey in the summer, summer
Ooh ooh ooh yeah
Top down, sunshine
Party of one inside my ride
Solo kinda guy
All I got is 4-wheel drive
Highway, date night
Record from 1979
Right turn, green light
As long as I got my ride or die

Wish I could show ya' (wish I could show)
On a Friday night out
She's liftin' me up (liftin' me up)
With the windows rolled down, down, down, yeah

Yeah couples out there lovin', I see them on my phone
But I don't have a sweetheart to hold when I'm alone
So I just grab my keys and snag my favorite CD
Cruisin' and it's just me in the front seat (she's so sweet)

My honey in the summer
My honey in the summer (summer)
I'm out here burnin' rubber
My honey in the summer, summer
Ooh ooh ooh yeah
Top down, sunshine
Party of one inside my ride
Solo kinda guy
All I got is 4-wheel drive
Highway, date night
Record from 1979
Right turn, green light
As long as I got my ride or die

Yeah couples out there lovin', I see them on my phone
But I don't have a sweetheart to hold when I'm alone
So I just grab my keys and snag my favorite CD
Cruisin' and it's just me in the front seat (she's so sweet)

My honey in the summer
My honey in the summer (summer)
I'm out here burnin' rubber (I'm out here burnin' rubber, baby)
My honey in the summer, summer
Ooh ooh ooh yeah
Top down, sunshine
Party of one inside my ride
Solo kinda guy
All I got is 4-wheel drive
Highway, date night
Record from 1979
Right turn, green light
As long as I got my ride or die
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 134 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4