Fire In Bone

Fire in bone
I felt fire in bone
Fire in bone
I felt fire in bone
Fire in bone

[Verse 1]
I felt cast out
I felt eighty-sixed
I felt darkness
But I felt fire in bone
I felt no good
I felt lowdown
And I felt alone
I felt unknown

[Chorus]
I felt fire in bone
I felt fire in bone
(Wrongly accused and disowned)
I felt fire in bone

[Verse 2]
I felt big time
I felt major league
I felt weird sin
I felt fire in bone
I felt ripped off
Run down, wrung out
Empty, unseen
And preyed upon

[Chorus]
I felt fire in bone
I felt fire in bone

[Refrain]
When I came back empty-handed
You were waiting in the road
And you fell on my neck
And you took me back home
After all that I took from you
After all that I put you through
Here I am

[Chorus]
I felt fire in bone

[Verse 3]
I felt washed up
I felt tempest-tossed And seasick
But I felt fire in bone
I felt mislead
I felt chained up, unclean, unknown
I felt unknown

[Chorus]
I felt fire in bone
I felt fire in bone

[Verse 4]
They say no one’s gonna save you
You’ve gotta make it on your own
But I called from the dark
And you picked up the phone
On my back in the raging blue
I looked up, and you cut right through
Here I am

[Refrain]
And when I came empty-handed
You met me in the road
And you fell on my neck
And you took me back home
After all that I took from you
After all that I put you through
Here I am

[Outro]
Here I am
Here I am
Here I am
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 103 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4