I Love You

Tác giả: Nhạc Ngoại
I love you, Oh my god, I love you
Oh my god, oh my god I love you
I swear that I will always love you
Oh my god, Oh my god I love you
Oh my god, I love you I love you
I swear that I will always love you
Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo
Boy Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo
Boy Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo
Boy Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo
You must be out of your mind, boy
You must be out of your mind, boy
You must be out of your mind, boy
You must be out of your your, boy
You must be out of your mind, boy
You must be out of your mind, boy
You must be out of your mind, boy
You must be out of your mind
I love you, Oh my god, I love you
Oh my god, Oh my god I love you
I swear that I will always love you
Oh my god, Oh my god
Oh my god, I love you
Oh my god, oh my god, I love you
I love you I swear that I will always love you
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 40 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4