Magic Moments

Tác giả: Nhạc Ngoại
Magic moments
When two hearts are carin'
Magic moments
Memories we've been sharin' I'll never forget the moment we kissed
The night of the hayride
The way that we hugged to try to keep warm
While takin' a sleigh ride Magic moments
Memories we've been sharin'
Magic moments
When two hearts are carin' Time can't erase the memory
Of these magic moments
Filled with love The telephone call that tied up the line
For hours and hours
The Saturday dance, I got up the nerve
To send you some flowers Magic moments
Memories we've been sharin'
Magic moments
When two hearts are carin' Time can't erase the memory
Of these magic moments
Filled with love The way that we cheered whenever our team
Was scoring a touchdown
The time that the floor fell out of my car
When I put the clutch down The penny arcade, the games that we played
The fun and the prizes
The halloween hop when everyone came
In funny disguises Magic, moments
Filled with love
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 125 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4