Bỏ Quên

Tác giả: BigDaddy & VinC

Ca sỹ thể hiện: BigDaddy; VanC

Có khó để giữ một ai khi đã từng buông tay ta rồi. Có khó để nói rằng khi bên anh, em chẳng thể xa rời. Đến lúc bỗng phải nhận ra bao lâu nay, mình đã khiến nhau lặng im. Bỏ mất đi thời gian. Xin một lần…. Lang thang trên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ VinC