Niềm Thương Nỗi Nhớ

Tác giả: Nhạc Vũ Đức Hạnh, thơ Hàn Viễn Phương

Ca sỹ thể hiện: Dương Hồng Loan; Beat

Mùa thu báo hiếu lại về. Nhớ miền quê mẹ mà tê tái lòng. Dù cho cách trở núi sông. Tình thương cha mẹ vẫn không đổi dời. Con đi đất khách quê người. Phương trời xa lạ lệ rơi âm thầm. Nhớ công cha mẹ sanh thành. Nuôi con.