She's Got A Way

Tác giả: Nhạc Ngoại
She's got a way about her
I don't know what it is, but I know that I can't live without her
She's got a way of pleasin'
I don't know why it is, but there doesn't have to be a reason anyway She's got a smile that heals me
I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me
And she's got a way of talkin'
Don't know why it is, but it lifts me up when we are walkin' anywhere She comes to me when I'm feelin' down, inspires me without a sound
She touches me and I get turned around She's got a way of showin'
How I make her feel and I find the strength to keep on goin'
And she's got a light around her
And everywhere she goes, million dreams of love surround her everywhere She comes to me when I'm feelin' down, inspires me without a sound
She touches me, I get turned around She's got a smile that heals me
I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me
And she's got a way about her
I don't know what it is, but I know that I can't live without her anyway
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 20 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4