Keep On Moving

Tác giả: Nhạc Ngoại
1. I've been accused for the killin'
Lord knows I didn't do
For hangin' me, they are willin', yeah, yeah
And that's why I've got to get on thru
Lord, they're coming after me (a-one more time).

[Chorus:]
(I say) Lord, I've got to keep on moving
Lord, I've got to get on down
Lord, I've got to keep on moving
Where I can't be found
Lord, they're coming after me.

2. (Now, listen) I've got two boys and a woman
They're just gonna suffer now
Lord, forgive me for not goin' back
But I'll be there anyhow
I'll be there anyhow (one more time).

3. Now, maybe someday I'll find a piece of land
Somewhere not by near anyone
Then I'll send for my love, love, love, love, sweet woman
And my two grown up son
My two grown up son (yeah, yeah..).
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 21 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4