Wide Awake

Tác giả: Nhạc Ngoại
I can't speak and I can't breathe
And no words are comin' out of me
And I can't tell if I'm upside down
Or if I'm just goin' round and round I trap myself in idioms
With the battles raging in my head
And I can't tell if I'm fallin' in
Or if I'm just climbin' up again Hey man, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I'm wide awake man
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I'm wide awake man I'm so anxious, I packed my head
In a paper bag to quell my nerves
Have I lost all my urgency
Or can I be part of history? You say I hide in my dreams
So I tell myself don't sleep, don't sleep
Don't sleep, don't sleep, don't sleep, don't sleep
Don't sleep, save all your energy to say Hey man, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I'm wide awake man
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I'm wide awake man Hey man, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I'm wide awake man
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I'm wide awake man Open, open your up your mind now
Open up the sky now
Come on and fly now, hey, hey Open, open your up your mind now
Open up wide now
Come on let me in now, hey, hey, hey, hey
Yeah, yeah, yeah, yeah Open, open and fly now
Come on and try now
Come on and try now, hey, hey, hey, hey
Yeah, yeah, yeah, yeah
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 23 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4