Dirty Dirty

Tác giả: Nhạc Ngoại
I know what girls like
And I know what girls want The clothes you wear
The smell of your hair
It's driving me wild
Your make up's on
Your boyfriend's gone
It's time that you called me up 'Cause I've got the stare, the glare
The things you want in me
It's now or never The clothes you wear
The smell of your hair
You've got me running I know what girls like
And I know what girls want
I got it inside
Dirty, dirty I know what girls like
And I know what girls want
I got it inside
Dirty, dirty {Hello, hey wut's up it's Roxy
Hey wut's up girl?
Yeah you wanna come over
'Cause there's no one here right now} You touch yourself
And think of me
Come on, it's not that dirty
'Cause I've got that stare, the glare
The things you want in me
You've got me running I know what girls like
And I know what girls want
I got it inside
Dirty, dirty I know what girls like
And I know what girls want
I got it inside
Dirty, dirty You touch yourself
And think of me
Dirty, dirty
You touch yourself
And think of me
Dirty, dirty I know what girls like
I know what girls want
I got it inside
Dirty, dirty Well, I know what girls like
And I know what girls want
I got it inside
Dirty, dirty I know what girls like
And I know what girls want
I got it inside
Dirty, dirty Well, I know what girls like
And I know what girls want
I got it inside
Dirty, dirty Yeah, yeah
It's so dirty
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 19 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4