Dirty Livin'

Tác giả: Nhạc Ngoại
I can't get enough of what I need
People all around me, lettin' me bleed
Waitin' for the darkness to blind the heat
I make my livin' out on the streets Dirty livin', dirty livin'
I can't wait any longer to set myself free Flashin' lights keep runnin' through my brain
Someone find the doctor to ease all the pain
Traffic in the city is burnin' me out
She makes me wanna jump up and shout Dirty livin', dirty livin'
I can't wait any longer to set myself free
I can't wait any longer to set myself free
No more, no more I've gotta get away Dirty livin', dirty livin'
Dirty livin' Main line out of China is due in tonight
Mother, sister, brother are lyin' uptight
I can hear the jukebox poundin' out loud
I take my fuhrer out on the crowd Dirty livin', dirty livin'
I can't wait any longer to set myself free
I can't wait any longer to set myself free
No, no more, no I've gotta get away Dirty livin', dirty livin'
It's gettin' to me, it's gettin' to me I can't wait, I can't wait Dirty livin', dirty livin', yeah
Why don't you set me free?
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 147 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4