Where Did It All Go Wrong?

Tác giả: Nhạc Ngoại
Did you get it?
Did you need it?
Did you really? What you wanted?
Was it good in the sun?
Did you really have your fun? Did you crack it?
Did you *** it?
Did you run it like a rabbit? Did you rock?
Did you roll?
Did you move this here?, Uh, huh How could you do?
And yet you sang this in the song
Where did it all go wrong?
Where did it all go wrong? Did you want it?
Did you need it?
Was it really? What you wanted? Did you run in the sun?
Did you really take it wrong?
Did you catch it?
Did you *** it? Did you run it like a rabbit?
Did you run?
Did you roam?
Can you feel you rising up? Now, how could you do it?
When you sang it in the song
And its all coming trough
Where did it all go wrong?
How did it happen? Did you want it?
Did you stow it?
Did you stash it?
Did you want it? Did you keep, build it up?
Did you rock?
Did you soap?
Did you steal it? Did you feel it?
Did you really ever feel it?
Is it warm in the sun? When the money's never gone
When the world is at your feet
And theyd all gone insane
Lets all go wrong
Where did it all go wrong? Oh yeah, oh yeah
Baby, you take me, baby, in circles, yes
Darling, darling, darling, I want you home
What up, what up, what up, what up Storm on by, watch on by
You walk on by
You walk on by
You walk on by
You walk on by Did you lose the guy?
Did you lose the guy?
Did you lose the guy?
Did you lose the guy?
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 24 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4