Falling In Love Alone

Tác giả: Nhạc Ngoại
I'm falling in love alone
Even though we both knew
This one sided love is living inside
And I just don't know what to do
I'm falling in love with you
Is it one side or is it two?
Do we both go our ways?
Just missing the days
Not knowing what might have been true

I'm Falling in love alone and I don't know where it will go
I am falling down this road to nowhere

I'm falling in love again
Where does it begin or end?
Just counting the days,
Till you come my way
And longing for what we could do
Am I falling in love with love?
Whether or not I should
Will this last always, or will it just fade?
Hoping that you felt it too

Am I falling in love with love?
Whether or not I should
Will this last always, or will it just fade?
Hoping that you felt it too

Chorus

I'm Falling in love alone
and I don't know where it will go
I am falling down this road to nowhere
Falling in love alone
Is all my heart has known
I am falling down in love again alone

I'm falling in love alone
The story is still untold
I'm letting the pieces of this journey unfold

I'm falling in love alone
Even though we both knew
This one sided love is living inside
And I just don't know what to do
I'm falling in love alone
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 22 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4