Beat Of My Heart

1. To the beat of my
To the beat of my
To the beat of my heart.

I'm thinking about
Letting it out
I wanna give in
I wanna go out
Been looking around
I've finally found
The rhythm of love
The feeling of sound
It's making a change.

The feeling is strange
It's coming right back
Right back in my range
Not worried about anything else
I'm waking up.

To the beat of my
To the beat of my
To the beat of my heart.

[Chorus:]
The beat of my heart
The beat of my heart
The beat of my heart
It tears us apart.

The beat of my heart
The beat of my heart
The beat of my heart
Now I'm back to the start.

To the beat of my
To the beat of my
To the beat of my heart.

2. I'm up from my down
I turn it around
I'm making it back
I'm not gonna drown
I'm taking a stance
I won't miss a chance
I want you to see
I'm not scared to dance.

The way that you feel
Could never be real
I want you to know I finished the deal
So I'm sayin to you
I'll always be true
To the rhythm inside

To the beat of my
To the beat of my
To the beat of my heart.

[Bridge:]
Away Away
Away Away
Away Away
Away Away
Away Away
Away Away
To the beat of my
To the beat of my heart
Away Away
Away Away
To the beat of my
To the beat of my heart.

The beat of my heart
The beat of my heart
The beat of my heart
It tears us apart
The beat of my heart
The beat of my heart
The beat of my heart
Now I'm back to the start.

[Coda:]
Away Away
Away Away
To the beat of my
To the beat of my heart
Away Away
Away Away
To the beat of my
To the beat of my heart.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 319 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4