Firefly

Tác giả: Nhạc Ngoại
I call her Firefly
Cause, oh, my
She radiates moonglow
Wants none of that noon glow
She starts to glitter
When the sun goes down.

Bout eight p.m., it's mayhem
She switches the brights up
Lights up and gives me a call
Take me to the Fireflies ball.

But when I get her there
Set her there
Do I get to pet her there
And grab me some glow.

No, she's a gad about, mad about
Luring every lad about
While leaving me moaning low.

Oh, Firefly, why can't I
Latch onto you no how
Oh, how I love you but gee
While you set the night on
Firefly, shine a little light on me.

But when I get her there
Set her there
Do I get to pet her there
And grab me some glow.

No, she's a gad about, mad about
Luring every lad about
While leaving me moaning low.

Oh, Firefly, why can't I
Latch on for you no how
Oh, how I love you but gee
While you set the night on
Firefly, shine a little light on
Shine a little light on
Shine a little light on me
(in the mornin').

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 18 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4