Jill Scott

[Chorus: Alicia Keys]
Kiss on me, kiss on me
Kiss on me in the daytime
In front of the whole show
So they can all know
I want you to love on me, love on me
Love on me in the daytime
Like you do at bedtime
So they can all know
Show off for love
Go off for love
'Cause the world needs love
Don't we all know?
I want you to love on me, love on me
Love on me in the daytime
Like you do at bedtime
So they can all know

[Bridge: Alicia Keys]
La-la-la, la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la
La-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la

[Chorus: Alicia Keys]
Kiss on me, kiss on me
Kiss on me in the daytimе
Yeah, the whole show
So thеy can all know
I want you to love on me, love on me
Love on me in the daytime
Like you do at bedtime
So they can all know
Show off for love
Go off for love
'Cause the world needs love
Don't we all know?
I want you to love on me, love on me
Love on me in the daytime
Like you do at bedtime
So they can all know

[Interlude: Jill Scott]
Ooh, when you are righteously loving somebody
And that somebody is righteously loving you too
It's a vibration
That everybody everywhere
Can't help but receive
It's entrancing
It's a goodness
Luminousness
Victorious energy
Come on, let's let 'em see

[Chorus 2: Alicia Keys]
I want you to kiss on me, kiss on me
Kiss on me in the daytime
In front of the whole show
The whole world knows
I want you to love on me, love on me
Love on me in the daytime
Like you do at bedtime
Give a front row
Show off for love (La-la-la-la-la-la-la)
Go off for love (La-la-la-la-la-la-la)
'Cause the world needs love
Don't we all know?
So come on and love on me, love on me
Love on me in the daytime
Like you do at bedtime
So they can all know
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 30 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4