Morphine And Chocolate

Tác giả: Nhạc Ngoại
Substitute my gloom with happiness
Substitute my sickness with health
Substitute my enemies with real good friends
Morphine & chocolate are my substitute, substitutes.

Morphine & chocolate can bring me up
Can warm my heart whenever I want it
And every once in a while when I stop and think
Morphine & chocolate are my substitute, substitutes.

And you can say "hey, we've really come a long way"
And you can say "say, it can only be this way"
But, you might be careful, it really, it really come a long way
And you can say "hey, it can only be this way"
But, you might be careful, it really hurts when it's real.

You might be careful, it really hurts when it's real
You might be careful, it really hurts when it's real
You'll go down, down, down, ooh.

Set the alarm clock, baby
Don't you miss the sun?
I'm feeling really warm hearted baby
Don't you know I'm feeling like someone
I'm fearing for my heart.

Morphine & chocolate could never substitute my art!
And that's real love baby
And that's real love baby
And that's real love baby.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 17 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4