Warrior

Tác giả: Nhạc Ngoại
I am a fighter,eh eh, it's in my DNA
Step by step, and brick by brick, nobody stopping me
Quit trying to shoot me down, 'cause I'm invincible
I think you made a mistake, I am a warrior.

I stand like a soldier, yeah
Strike like a tiger
I stand like a soldier, yeah
Punch like a champion.

I'm gonna dance, dance, dance to the beat of my drum
Gonna feel my blood running wild and young
Gonna dance, dance, dance to the beat of my drum
Like a warrior.

Warrior
Warrior
Warrior
Warrior.

I am a blizzard,eh eh, so don't get in my way
I keep on blowing 'til there's nothing left in front of me
You wanna take my crown, but I'm invincible
You are a venomous snake, but I'm a warrior.

I stand like a soldier, yeah
Strike like a tiger
I stand like a soldier, yeah
Punch like a champion.

I'm gonna dance, dance, dance to the beat of my drum
Gonna feel my blood running wild and young
Gonna dance, dance, dance to the beat of my drum
Like a warrior.

Warrior
Warrior
Warrior
Warrior.

People can say what they wanna say
When I'm in the ring, baby, I'm heavy-weight
I'm not gonna run when I hear them call, hear them call.

I stand like a soldier, yeah
Strike like a tiger
I stand like a soldier, yeah
Punch like a champion.

I'm gonna dance, dance, dance to the beat of my drum
Gonna feel my blood running wild and young
Gonna dance, dance, dance to the beat of my drum
Like a warrior.

Warrior
Warrior
Warrior
Warrior.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 15 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4