Dog Eats Dog

Here's a hint of gold
Stuck into a tooth
Pardon me M'sieur
You won't be needing this no more
Shouldn't be too hard to sell
Add it to the pile
Add it to the stock
Here among the sewer rats
A breath away from hell
You get accustomed to the smell.

Well, someone's got to clean them up, my friends
Before the little harvest
Disappears into the mud
Someone's got to collect their odds and ends
When the gutters run with blood.

It's a world where the dog eats the dog
Where they kill for bones in the street
And God in His Heaven
He don't interfere
'Cause he's dead as the stiffs at my feet
I raise my eyes to see the heavens
And only the moon looks down
The harvest moon shines down!
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 20 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4