Chuyện Ở Nhà Bé

Tác giả: Nhạc Bùi Quang Ân, thơ Đào Xuân Mai

Ca sỹ thể hiện: Bé Bào Ngư

Có chú chuột bằng bông. Bé đánh rơi góc bếp. Thế là chị mèo mướp. Đứng chống nạnh rồi la. Thằng chuột to gan kia. Sao dám vào ăn vụng. Chú cún con thấy động. Vùng dậy hỏi đâu đâu? Thấy chuyện buồn cười quá. Ngồi vẫy.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đào Xuân Mai (Thơ)