Tình Đã Muộn

Tác giả: Nhạc Bùi Quang Ân, thơ Mỹ Phương Phạm

Ca sỹ thể hiện: Mỹ Phương

Làm sao đếm được hạt mưa rơi. Làm sao chạy trốn tiếng gọi mời. Tình yêu nhạc khúc đang vẫy gọi. Như thấm vào lòng buốt tim tôi. Giọt nhớ đêm buồn thưa thớt rơi. Ngồi đây đôi mắt vọng xa vời. Vầng trăng ngày cũ sao không.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mỹ Phương Phạm (Thơ)