Trăng Cuối Hạ

Tác giả: Nhạc Bùi Quang Ân, thơ Võ Kim Ngân

Ca sỹ thể hiện: Y Jang Tuyn

Dường như em đã gặp anh. Vầng trăng, vầng trăng cuối hạ. Gần mà xa xôi dường ấy. Xa mà tỏa sáng thâu đêm. Dường như em đã gặp anh. Vầng trăng cuối hạ muộn màng. Dắt em đi tìm câu hát. Bỏ quên vội vã tháng ngày. Ơi câu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Võ Kim Ngân (Thơ)