Painkiller

Tác giả: Nhạc Ngoại
[Verse 1:]
I feel so empty without it
Twisted, addicted, I'm gone, gone, gone
Help me, I'm just being honest
Promise I don't need too much, much, much.

[Pre-Chorus:]
Just another dose of
'Nother dose of
'Nother dose of you
Come on, can you pull me
Can you pull me
Can you pull me through?
I just wanna feel it
Wanna feel it
Wanna feel it, too
I feel so empty without it.

[Chorus:]
Light in the dark
I'm a little bit, a little bit lost
You're the
Painkiller for my broken heart
Painkiller for my broken heart
Fight to survive
Oh, the way you bring me back to life
You're the
Painkiller for my broken heart
Painkiller, painkiller.

[Verse 2:]
You are the feeling I'm craving
Rush in my veins is so pure, pure, pure
All of my fears had me shaking
You kept me still at the core, core, core.

[Pre-Chorus:]
Just another dose of
'Nother dose of
'Nother dose of you
Come on, can you pull me
Can you pull me
Can you pull me through?
I just wanna feel it
Wanna feel it
Wanna feel it, too
I feel so empty without it.

[Chorus:]
Light in the dark
I'm a little bit, a little bit lost
You're the
Painkiller for my broken heart
Painkiller for my broken heart
Fight to survive
Oh, the way you bring me back to life
You're the
Painkiller for my broken heart
Painkiller, painkiller.

[Post-Chorus:]
For my heart, heart
For my heart, heart
For my heart, heart
Painkiller for my broken heart
Painkiller, painkiller
(For my heart, heart)
(For my heart, heart)

[Chorus:]
Light in the dark
I'm a little bit, a little bit lost
You're the
Painkiller for my broken heart
Painkiller for my broken heart
Fight to survive
Oh, the way you bring me back to life
You're the
Painkiller for my broken heart
Painkiller, painkiller.

[Post-Chorus:]
For my heart, heart (Painkiller, painkiller)
For my heart, heart (Painkiller, painkiller)
For my heart, heart (Painkiller, painkiller)
Painkiller for my broken heart
Painkiller, painkiller.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 113 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4