Anh Không Níu Kéo 4

Tác giả: Anh Không Níu Kéo 4

Em ơi anh buồn, anh nhớ em nhiều lắm. Sao khi yêu em anh khổ tâm thế này. Thật ra anh cần em hơn em cần anh. Thật anh chưa ngừng nghĩ đến em mỗi ngày. Anh đang rất cần, rất cần một bờ vai. Nhưng khi chia tay có thể nào.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Anh Không Níu Kéo 4