Biệt Ly

Tác giả: Doãn Mẫn

Biệt ly nhớ nhung từ đây. Chiếc lá rơi theo heo may. Người về có hay. Biệt ly sóng trên dòng sông. Ôi còi tàu như xé đôi lòng. Và mây trôi nước trôi. Ngày tháng trôi cùng lướt trôi. Mấy phút bên nhau rồi thôi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Doãn Mẫn