Pictures In My Head

Tác giả: Birgisson & Yacoub & Kotecha
Thank you for tomorrow
When you gonna call me (call me)
Thank you for the weekend
When you gonna see me (see me)
Thank you for the memories
We haven't made yet
You've always been a part of me
Even before we met (we met)
Yeah

Thank you in advance for the love you give me
I've had a glance of the good life (good life)
You'll be there when nobody believes me
I've gone through it all in my mind

I can see me looking at you
At the start of the day for all my life
I can see me dying to hold you
On the way when
I'm driving home at night
I've got these pictures in my head
These pictures in my head, yeah
I've got these pictures in my head
These pictures in my head

Thank you for tomorrow
When you gonna call me (call me)
Thank you for the weekend
When you gonna see me (see me)
Thank you in advance
For the time you'll notice
I'm all you've wanted all of your life
Thank you for every single moment
I've gone through it all in my mind

I can see me looking at you
At the start of the day for all my life
I can see me dying to hold you
On the way when
I'm driving home at night
I've got these pictures in my head
These pictures in my head, yeah
I've got these pictures in my head
These pictures in my head
Pictures in my head

Thank you for the best times
Thank you for the journey

I can see me looking at you
At the start of the day for all my life
I can see me dying to hold you
On the way when
I'm driving home at night

I can see me looking at you
At the start of the day for all my life
I can see me dying to hold you
On the way when
I'm driving home at night

I've got these pictures in my head
These pictures in my head, yeah
Pictures in my head, yeah
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 124 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4