A Crippling Blow

Tác giả: Nhạc Ngoại
Here in my house, time is sweet
I hear the children playing in the street
Out where the hot winds blowing in the breeze.

I dont need time I dont need time
No I can get by my self
I dont need time I dont know why the
Summer wind did not tell
I scramble on line and I know that
I will never become and will but I can get by in the mean time by myself.

Hes a real winner over the say sleeping over this crazy afternoon addicted to there dad as they assume.

I dont need time I dont need time
No I can get by myself
I dont need time I dont know why the summer wind did not tell
I scramble on line and I know that I will never become and will
But I can get my on the mean time by myself.

Deal me a crippiling blow
Steal me from under my clothes
A crippling blow.

I dont need time I dont need time
No I can get by my self I dont need time I dont know why the summer wind did not tell
I scramble on line and I know that I will never become and will
But I can get by on the mean time by myself
Oh I can get by on the mean time by myself.

I can get bye on the mean time on myself.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 110 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4