Quittin' You

I don't know what I was thinking'
You were no good but you could do some fancy talkin'.

I'm not your Trixie Delight
Or a gumball machine
You can keep your quarter man
'Cause you won't get nothing sweet out of me.

I'm quittin' quittin' quittin'
I'm quittin' you
Like a girl wants her chocolate, yeah
I know that I'll miss you
But I'm quittin' quittin' quittin'
I'm not kiddin' I'm kickin' you
'Cause you're my bad habit and
I'm quittin' you.

I don't know what the heck you were thinkin'
It's gonna gonna take a better man,
I'm bettin', to win my hand.

I'm not gonna play your game
I don't like the high stakes
I'd rather sit alone at home
Playin' one more round of old Maid.

I'm quittin' quittin' quittin'
I'm quittin' you
Like a gambler leaving Vegas, boy
I know that I'll miss you
But I'm quittin' quittin' quittin'
I'm not kiddin' I'm kickin' you
'Cause you're my bad habit and I'm quittin'.

Cold turkey, giving you the cold shoulder
Off like a band-aid
One quick sting, then it's over.

I'm quittin' quittin' quittin'
I'm not kiddin' I'm kickin' you
'Cause you're my bad habit
And the good lord won't have it
You're my bad habit and I'm quittin' you.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 148 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4