Hold On

Tác giả: Nhạc Ngoại
[Verse 1]
You know you can call me if you need someone
I'll pick up the pieces if you come undone

[Pre-Chorus]
Painting stars up on your ceiling 'cause you
Wish that you could find some feeling, yeah, you
You know you can call me if you need someone

[Chorus]
I need you to hold on
Heaven is a place not too far away
We all know I should be the one to say we all make mistakes (We all make mistakes)
Take my hand and hold on
Tell me everything that you need to say
'Cause I know how it feels to be someone
Feels to be someone who loses their way

[Verse 2]
You're looking for answers in a place unknown
You need the connection but you can't get close (Can't get close)

[Pre-Chorus]
Painting stars up on your ceiling 'cause you
Wish that you could find some feeling, yeah, you
You know you can call me if you need someone

[Chorus]
I need you to hold on (Hold on)
Heaven is a place not too far away (Away, yeah)
We all know I should be the one to say we all make mistakes (We all make mistakes)
Take my hand and hold on (Oh, oh, ooh-woah, ooh-woah, oh)
Tell me everything that you need to say
'Cause I know how it feels to be someone
Feels to be someone who loses their way

[Post-Chorus]
Midnight 'til morning
Call if you need somebody
I will be there for you (I will be there for you)
Midnight 'til morning
Call if you need somebody
I will be there for you

[Chorus]
I need you to hold on
Heaven is a place not too far away
We all know I should be the one to say we all make mistakes (We all make mistakes)
Take my hand and hold on (Oh, oh, ooh-woah, ooh-woah, oh)
Tell me everything that you need to say
'Cause I know how it feels to be someone
Feels to be someone who loses their way

[Post-Chorus]
Midnight 'til morning
Call if you need somebody
I will be there for you (Oh yeah, yeah)
Midnight 'til morning
Call if you need somebody
I will be there for you
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 118 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4