Nghẹn Ngào

Tác giả: Ngô Đăng Duy

Ca sỹ thể hiện: Mai Quốc Việt

Biết sẽ chẳng dài lâu. Biết sẽ để buồn nhau. Nhưng tình như tơ nhàu. Đành mang u sầu.. về sau. Biết đã chẳng còn nhau. Vẫn gắng đợi ngày sau. Nhưng một khi qua cầu. Còn ai quay đầu.. Nhìn lại đâu. Rồi ngày tháng cứ trôi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ngô Đăng Duy