Terrence Loves You

Tác giả: Rick Nowels & Lana Del Rey
[Verse 1:]
You are what you are
I don't matter to anyone
But Hollywood legends will never grow old
And all of what's hidden
Well, it will never grow cold.

[Chorus:]
But I lost myself when I lost you
But I still got jazz when I've got those blues
And I lost myself when I lost you
And I still get trashed, darling, when I hear your tunes.

[Verse 2:]
But you are who you are
I won't change you for anything
For when you are crazy
I'll let you be bad
I'll never dare change thee to what you are not.

[Chorus:]
But I lost myself when I lost you
But I still got jazz when I've got those blues
I lost myself and I lost you too
And I still get trashed, baby, when I hear your tunes.

[Bridge:]
I put the radio on, hold you tight in my mind
Isn't strange that you're not here with me
But I know the light's on in the television
Trying to transmit, can you hear me?
Ground control to Major Tom
Can you hear me all night long?
Ground control to Major Tom.

[Chorus:]
Well I lost myself when I lost you
But I still got jazz when I've got the blues
I lost myself and I lost you too
And I still get trashed, honey, when I hear your tunes.

[Outro:]
Mmmm-mmm-mmm-mmm
Mmmm-mmm-mmm-mmm
Mmmm
Mmmm-mmm-mmm-mmm
Mmmm.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 36 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4