Mùa Thi Em Lấy Chồng

Tác giả: Ngọc Sơn & Anh Phong

Vừa xong mùa thi em đi lấy chồng. Còn nhớ tôi không hết yêu rồi. Thì quên đi thế thôi đừng nhắc đến tên nhau. Thuyền đưa một người đã sang bờ. Người đi đẹp đôi tình tôi lỡ rồi thèm nét môi xưa. Tuổi xuân thì đẹp như.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Anh Phong